Mediernes fokus rammer ofte langt fra skiven

Mediernes fokus rammer ofte langt fra skiven
Danskernes velkendte indbildskhed og flugt fra enhver form for logik, kører gerne på påstanden om – “Jeg er så skide klog, for jeg har læst en bog”

Det kan man godt blive lidt træt af at høre på.
Tager man emner op, som medier har brugt meget tid på – dog ofte uden at fortælle om baggrunden, så ser man helt andre billeder.

Over 50 % af Danskerne ønsker mere EU på områderne
Spørgsmålet om migration
Fremme af demokrati og fred i verden
Kampen mod skattesvig
Miljøbeskyttelse
Kampen mod arbejdsløshed
Bekæmpelsen af terrorisme

Under 50% men over 20% ligger områder som
Industripolitik
Landbrug
Udenrigspolitik
Økonomisk politik
Energiforsyning og energisikkerhed
Ligebehandling af mænd og kvinder
Sikkerhed og forsvarspolitik
Sundhed og social sikring

Feltarbejdet blev foretaget i marts 2017, da 27,901 mennesker i alderen 15 og derover blev interviewet på spørgsmål som…

Vil du gerne, at EU til at gribe ind mindre end i dag eller mere end i dag for følgende politikområder? – De seks største lande tegner sig for omkring 70% af EU-gennemsnittet.

Den skæve mediedækning
Der er en tydeligt afvigelse fra den skæve mediedækning og besvarelserne.

Kun på et eneste område ønsker danskerne mindre EU-politik end i øjeblikket.
Landbrug – Mindre, 31% vs. 23% der ønsker mere.

Reference
Eurobarometer fra Europa-Parlamentet (87,1)

For yderlig læsning

Propaganda på de de sociale medier