Menneskerettigheder en konkurrenceparameter

180320140756

Menneskerettigheder en konkurrenceparameter
– En traktat er en aftale mellem to (eller flere) suveræne stater.
Traktat kommer af latin traktare = behandle skriftligt.

Traktaten er selve den nedskrevne aftale (i snæver grad selve det originale underskrevne dokument).

Traktater udfærdiges som afslutning på forhandlinger mellem lande og er bindende for alle parter.

Der udfærdiges ofte traktater om krigsafslutning (våbenhvile eller fred) og handel.

Traktater træder sædvanligvis først i kraft, når de er ratificeret (bekræftet) af parlamenterne i et vist antal af de underskrivende lande.

De traktater som har størst indflydelse på dansk politik i dag er Atlantpagten (NATO) og Rom-traktaten (EU). Kilde: Netmediet //da.wikipedia.org/wiki/Traktat -Wikipedia

Man nævner handel til sidst på Netmediet //da.wikipedia.org/wiki/Traktat – Wikipedia, men det bør man nok ikke lægge så meget i.

Menneskerettighedstraktaten er ikke kun et bogerbeskyttelsværn der kan ses ud fra humanistiske vinkler.

Menneskerettighedstraktaten er i høj grad også en aftale som har konkurrence-betydning, da den lægger rammer for hvor langt virksomhederne, i de enkelte lande, kan gå i deres bestræbelser for gevinstmaksimere den investeret kapital.

Der sidder mindst et parti i folketinget som tilsyneladende har medlemmer
som ønsker at markedsføre menneskerettighederne ud fra selvskabte ord.

For eksempel Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti.
“Hvor megen respekt skal medlemslandene så vise denne nye menneskerets-religion?”
Skriver Morten Messerschmidt på Netmediet Facebook.

Vælger man at se menneskerettigheder, som en “religion” – så burde man vel kunne antage, at dette valg er foretaget ud fra en viden om, at “religion” ofte ses som værende undertrykkende, fattiggørende og en direkte modpol til borgerbeskyttelses-reglerne i EU-traktatens afsnit om menneskerettigheder.

Men forhåbentlig vil Morten Messerschmidt i de kommende dage uddybe denne synsvinkel.

190320140736

180320141820

Reference
Netmediet //da.wikipedia.org /wiki/Traktat – Wikipedia/
Netmediet //Den Europæiske Union Menneskerettigheder/
Netmediet //justitsministeriet.dk /arbejdsområder/international/menneskerettigheder/

For yderlig læsning.

justitsministeriet.dk – EU og menneskerettigheder
 
Den Europæiske Union Menneskerettigheder
 
Kristian Thulesen Dahl pakkekalender 14. December
 
Vand er en menneskeret – ikke en handelsvare!