Ombudsmandens uafhængighed

060920160358

Ombudsmandens uafhængighed
På onsdag skal PETI (borgerklagerudvalget) stemme om deres rapport om Den Europæiske Ombudsmands aktiviteter i 2015. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Den Europæiske Ombudsmand undersøger klager over fejl eller forsømmelser i unionens institutionerne.

Ombudsmændene vi har haft siden indførelsen i 1993 har gjort et glimrende stykke arbejde for gennemsigtigheden i EU.

De Grønne har været meget opmærksomme på at rapporten skal understrege Ombudsmandens uafhængighed og frihed til at undersøge alle EU’s institutioner og aktiviteter.

Der er stadig en kamp med de medlemslande der ikke selv har en national ombudsmand.

De mangler nogle gange forståelse for at ombudsmanden ikke er et politisk embede og skal være fuldstændig uafhængig for at kunne udfører sit arbejde.

For yderlig læsning.

Ombudsmandens årsrapport 2014
 
Udvalget for borgerklager
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her