Påstanden om Konventions shopping

Påstanden om Konventions shopping
Konventions shopping har opfindsomme reklame-akrobater og mediehungrende politikere ofte malet medie-flader med, – uden dog at fortælle om den dybere logik bag de Internationale aftaler.

Internationale konventioner
Aftalerne er af meget forskellig karakter, og indgår i et fælles netværk af aftaler, –
der er i nogen grad tale om en selvbærende konstruktion i balance.

Fælles for dem alle er, at de indebærer en juridisk forpligtigelse til at gennemføre aftalens betingelser og vilkår.

Konventions shopping
Vælger et lands siddende regering at ødelægge landets troværdighed ved, at krænke en aftale, –
så kan det få konsekvenser i forhold til andre aftaler.

Her er nogle eksempler på Internationale aftaler.

Basel-konvention om transport af farligt affald
Vedtaget: 22.04.1989 – Implementeret: 05.05.1992
Basel-konventionen blev åbnet for underskrifter den 22. marts 1989, og trådte i kraft den 5. maj 1992. Konventionen er et regelsæt for international handel med farligt affald.
182 lande har tilsluttet sig.

Børnekonventionen
Vedtaget: 20.11.1989 – Implementeret: 02.09.1990
Børnekonventionen stiller krav til medlemslandene om at anerkende og respektere børns grundlæggende rettigheder til liv, udvikling, beskyttelse og deltagelse.
193 lande har tilsluttet sig.

Flygtningekonventionen
Vedtaget: 28.07.1951 – Implementeret: 22.04.1954
Konventionen er en af de første, der blev vedtaget i FN.
145 lande har tilsluttet sig.

Havretskonventionen
Vedtaget: 10.12.1982 – Implementeret: 16.11.1994
Havretskonventionen kaldes ofte “havets grundlov”. Konventionen regulerer det meste af, hvad der har med havet at gøre, fra fiskeri og olieudvinding til miljøspørgsmål, færdsel og landegrænser.
166 lande har tilsluttet sig.

Klimakonventionen
Vedtaget: 09.05.1992 – Implementeret: 21.04.1994
Verdenskonferencen om miljø og udvikling i Rio de Janeiro i 1992, førte til enighed om at skabe en rammekonvention om klimaændringer.
193 lande har tilsluttet sig

Konvention om bevaring af verdens kultur- og naturarv
Vedtaget: 16.11.1972 – Implementeret: 17.12.1975
Konventionen om beskyttelse af verdens kultur-og naturarv definerer kultur-og naturområder, der kan komme på UNESCO verdensarv liste.
191 lande har tilsluttet sig

Konventionen mod racediskrimination
Vedtaget: 21.12.1965 – Implementeret: 4.01.1969
I dag er diskrimination, som vi så det under f.eks. apartheidstyret i Sydafrika næsten udryddet, men mennesker forskelsbehandles stadig.
Lande, der skriver under på konventionen mod racediskrimination må arbejde for, – at modarbejde alle former for forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse.
177 lande har tilsluttet sig

Konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
Vedtaget: 16.12.1966 – Implementeret: 3.01.1976
Formålet med konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder er, at medlemslandene skal sørge for, at deres borgere har tilgang til blandt andet mad, vand, bolig, uddannelse og grundlæggende sundhedspleje.
163 lande har tilsluttet sig

Montreal-protokollen
Vedtaget: 16.09.1987 – Implementeret: 01.01.1989
Montreal-protokollen forpligter medlemslandene til betydelige reduktioner i udslip af gasser, der er skadelige for ozonlaget.
197 lande har tilsluttet sig

Torturkonventionen
Vedtaget: 10.12.1984 – Implementeret: 26.06.1987
Konventionens formål er at forbyde enhver form for tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
156 lande har tilsluttet sig
 
Her kan du læse mere om de internationale aftaler

For yderlig læsning

Folkets uvidenhed Dansk Folkepartis styrke
 
DFs brud på den danske model