Folkets uvidenhed Dansk Folkepartis styrke

Folkets uvidenhed Dansk Folkepartis styrke
Medier bruger ofte i deres artikler, kampagne-lignede tekster der bygger mere på følelser fremfor fakta, der så kun fylder marginalt, som et stillads hvor baggrundsviden og kildekritik er smidt væk som byggeaffald.

Derfor kan man opleve, at selv de mest elementære traktat-fastsatte samfundsrammer, mere eller mindre overskrides.

Populisme
Hyppigst sker det på populistiske emner, herunder udlændingepolitik og retspolitik.

Men man har også set helt skøre påstande om, for eksempel at Dansk Folkeparti skulle være et lønmodtagerparti, – hvilket det på ingen måder er eller har været.

Dansk Folkeparti
Partiets profil peger mod en totalitær beslutningsproces, samlet på ganske få hænder, hvor man stort set tilsidesætter alle rammer.

Demokrati
Partidemokrati er fraværende, – vægten ligger på populistisk markedsføring og småjob til familiemedlemmer og nære venner.

Ledelsen kontrollerer stort set alt – kampagner, politiske udspil, opstilling af byråds- og folketingskandidater, og den besætter selv ordførerposter.

Nyvalgte folketingsmedlemmer skoles og partiets repræsentanter i kommunalbestyrelser og amter / regioner modtager nyhedsbreve om, hvad de bør fremlægge af forslag.

Stram styring
Folketingsgruppen styres, der er ikke afstemninger. – Afstemninger fører ifølge Pia Kjærsgaard bare til “konflikter og studehandler” – så det bruger man ikke i det parti.

Gruppeformanden konkluderer
Gruppen diskuterer som helhed kun partiets kampagner og overordnede strategier på et årligt møde for folketingsgruppen og hovedbestyrelsen.

Der er intet forretningsudvalg, men vidtgående beføjelser til den faktiske ledelse.

Hovedbestyrelsen
Der er kun en lille hovedbestyrelse, der domineres af ledelsen. Den består af partiets formand og en halv snes personer delt mellem folketingsgruppens bestyrelse og medlemmer valgt på årsmødet, som ikke må være medlemmer af Folketinget.

Hovedbestyrelsen forebygger, at partiorganisationen åbent kritiserer ledelsen. Bestyrelsen har også tilknyttet ungdomsafdelingens formand, som har sin gang på Christiansborg så partiers ungdomsafdelinger DFU, er under fuld kontrol af topledelsen.

Eksklusion
Ledelsen tjekker folk, der søger om medlemskab, som var de i det gamle Østtyskland.

Hovedbestyrelsen kan ekskludere folketingsmedlemmer, lokalorganisationer og partimedlemmer prompte. – Uden at de anklagede kan forsvare sig og uden at sagen efterfølgende kan appelleres til årsmødet eller ved en domstol.

Byretsdom
I 2008 fastslog en byretsdom, at det ikke var bevist, at to ekskluderede medlemmer havde lækket informationer til medierne – hvad der var begrundelsen for deres eksklusion. – Dansk Folkeparti-ledelsen svarede, at man fremover helt ville undlade at begrunde eksklusioner.

Medlemmerne
Dansk Folkeparti-ledelsen har ikke meget brug for medlemmer, – men når de bruger dem, så er det mest til, at føre læserbrevskampagner, skaffe kandidater samt som “klappere” – til valgmøderne.

Historisk
Allerede kejser Nero betalte unge smukke mennesker for at klappe af ham, når han optrådte, – så ideen er ikke ny.

Referance
Netavisen //information.dk /198123 – Markedspartiet forklædt som folkets parti
Netavisen //vhs1.blogspot.com /2009/08/danmarks-leninistiske-parti – Danmarks Leninistiske parti

For yderlig læsning

Fra Folkets Radio til Facebook
 
Et uformelt udvalg i Dansk Folkeparti
 
Medie-kaniner, druktur i urskov
 
Historien om de farlige magiske halalstråler
 
Et trykkefrihedsmenneskes rollemodel
 
FN’s racismekomité bekymret over politisk propaganda
 
Human rights en liberal mærkesag