Timmermans mødes med Borgerklagerudvalget

Timmermans mødes med Borgerklagerudvalget
– ‘Udvalget om andragender’

Vicepræsident i borgerklageudvalget og retten til vand. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
På tirsdag mødes Borgerklageudvalget med EU-Kommissionens vicepræsident Frans Timmermans der har ansvar for blandt andet retsstaten, EU’s charter om grundlæggende rettigheder og bedre lovgivning.

Her skal de typiske temaer for borgerklagerne, styrkelse af forholdet mellem Kommissionen og udvalget og Timmermans kæphest bedre regulering blandt andet diskuteres.

Timmermans har siden sin tiltrædelse som vicepræsident i november desværre arbejdet efter mantraet: bedre regulering = deregulering.

Dette har Den Grønne Gruppe kritiseret ham kraftigt for.
Parterne skal også tale EU borgerinitiativer. Og netop borgerinitiativ er et aktuelt emne.

På tirsdag skal udvalget stemme om en betænkning Margrete har udarbejdet om initiativet, Right2Water.

Initiativet fik over 1,8 millioner underskrifter og går på at EU og medlemsstaterne skal sikre alle borgeres rettigheder til rent vand.

Dette tema har også været emnet for flere klager som er sendt til udvalget.
I marts sidste år afholdte Kommissionen høring over, Right2Water-initiativet, og fremkom i den forbindelse med klare løfter om undersøgelser og bedre regulering af området.

Desværre, men ikke overraskende, har Kommissionen ikke endnu ikke levet op til de løfter.

I betænkningen retter Margrete skarp kritik til Kommissionen for ikke at sikre fuld implementering af EU’s vandlovgivning og revidering af drikkevandsdirektivet som lovet.
 
For yderlig læsning

Udvalget for borgerklager (PETI)
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
EU’s charter om grundlæggende rettigheder
 
EU’s borgere har ret til rent drikkevand
 
Vand er en menneskeret – ikke en handelsvare!