Tryghed for hundeejere hundelov ændres

Tryghed for hundeejere hundelov ændres
Angående – Loven som trådte i kraft den 1. juli 2003. og var underskrevet af den daværende justitsminister, Lene Espersen, Det konservative Folkeparti.

Den meget udskældte hundelov som blev vedtaget i preioden da Dansk Folkeparti og VK-Regeringen sad ved rorpinden er nu blevet ændret.

Mere tryghed for hundeejere
Fremover bliver det forbudt at skyde strejfende hunde, samtidig justeres udskældt regel, som har ført til unødige aflivninger af hunde.

Publiceret 11. juni 2014
Et bredt flertal i Folketinget vedtog i dag den nye hundelov. Fra 1. juli er det forbudt at skyde hunde, der strejfer. Til gengæld kan ejeren risikere en bøde på op til 2.000 kroner, hvis ejerens hund gentagende gange støver rundt på andres jord. – Der er slet ingen tvivl om, at ejere har et ansvar for deres hunde og skal sikre sig, at de ikke strejfer og gør folk utrygge. Men samtidig var det helt uholdbart, at private kunne lege sherif på egen jord og skyde hunde, der var på springtur. Hundeloven skal sikre, at vi aldrig mere får en sag som den om Balder, fastslår fødevareminister Dan Jørgensen.

Den nye hundelov byder også på ændringer af den såkaldte skambidsparagraf.

I fremtiden vil hundejere have krav på en hundesagkyndigs vurdering.
– Hunde skal selvsagt ikke bide og der skal være mulighed for klare sanktioner, hvis de sker. Men situationer hvor hunde aflives, fordi de fx i leg kommer til at bide en anden hund, må aldrig opstå igen.

– Samlet set har jeg forsøgt at lytte til de mange hundeejere, som har været utrygge for at deres kæledyr måske en dag blev skudt eller aflivet, fordi de var løbet væk eller kommet op at toppes med en anden hund. Den nye lov giver mere tryghed for hundeejere, siger Dan Jørgensen.

Reference
Hjemmesiden //fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/mere-tryghed-for-hundeejere/
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

I 2013 skrev Marianne Zola Hansen en harmdirrende kommentar på facebookprofilen ‘Pia kjærsgaard.

Marianne Zola Hansen: Det er godt at man kan more sig i DF, det er nok ikke lige tilfældet for de stakkels hundeejere der får aflivet deres hunde, som de jo nok først og fremmest kan takke DF, og måske især Fru Pia Kjærsgaard for.

I dag får man så endnu et liv på samvittigheden!

For yderlig læsning.

Dansk Folkeparti’er om badeforbud for hunde
 
Schäferhunden Thor og Hundeloven