Afstemning om GMO: Den trojanske hest lukkes ind i EU


Afstemning om GMO: Den trojanske hest lukkes ind i EU
Europa-Parlamentet har i dag vedtaget et direktiv som giver medlemsstaterne nye redskaber til at forbyde GMO på deres eget territorium. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
I den Grønne Gruppe ses reformen af EU’s GMO-autorisering imidlertid som en trojansk hest der trilles ind i EU.

Derfor stemmer Margrete Auken, medlem af Europa-Parlamentets miljøudvalg, imod forslaget.

”Et stort flertal af EU’s medlemsstater, flertallet i Europa-Parlamentet og ikke mindst størstedelen af EU’s befolkning er imod GMO.

En ny ordning bør derfor også på demokratisk vis afspejle forbrugernes bekymringer i stedet for de store industrialiserede landbrugs interesser”, siger SF’s Margrete Auken.

Den Grønne Gruppe er ganske rigtigt enig i at der er behov for at reformere EU’s autorisationsprocedurer for GMO-produkter blandt andet fordi risikoanalyserne er utilstrækkelige.

Men den nye ordning giver reelt beslutningskompetencen på GMO-området tilbage til medlemsstaterne i stedet for at reformere autorisationsproceduren på EU-niveau.

Nogle medlemsstater får altså lettere ved at forbyde GMO,
men prisen er at andre får lettere ved at tillade det.

-Den nye ordning pålægger ikke de medlemsstater som tillader GMO at beskytte de GMO-fri landbrug, og pollen og frø spreder sig jo med vind og insekter tværs over både marker og landegrænser.

Jeg frygter at vi nu har lukket den trojanske hest ind i EU og at vi fremover vil se GMO dukke frem overalt i Europa, siger Margrete Auken.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Tilhængerne af genmodificerede afgrøder har fået deres trojanske hest