Dansk Folkeparti og Doktor Tulle kampagnen

Dansk Folkeparti og Doktor Tulle kampagnen
Markedsfører man sig meget selektivt så kan der være flere grunde,
men ofte er hovedmotivet at man er ved at tabe markedsandele.

Ser man det i forbindelse med et politisk parti, så er det vel på samme vis rimeligt at antage at vælgerne har mistet troen på partiet.

Derfor undre det mig lidt, at Dansk Folkeparti har valgt en lykkepille-lignede stil, som man med lidt fotoshopping hurtigt han afdække / opfatte / visualisere.
Uvilkårligt kommer man til at tænke på et slogan som: “Bliv en lykkelig dulle – stem på doktor Tulle.”

At der øverst ses en “bedstemor-and” ligene type, med hvad beskueren formodentligt skal opfatte som et barnebarn, taber en del i signalværdi når man tilfører det håbefulde ord “muligt”

-da man ved brugen af det, netop understreger et væsentligt usikkerhedsmoment, der ved sin placering
-ligesom sparker benene væk under hovedbudskabet
“Tryghed og tillid.”

Man prøver så at rette lidt op, få en bredde ind i den selektive kampagne, ved at skrive teksten “Dansk Folkeparti tager danskerne alvorligt -hele livet.”

Det er ikke helt uproblematisk da tekst-budskabet, på nærmeste skal plukkes ud af den visuelle billedopfattelse og igen-tænkes / forstås og danne et nyt individuelt fiktivt billed som vælgerene så kan forholde sig til.

Den menneskelige hjerne tænker i billeder, hvilket giver muligheder,
men samtidigt sætter det nogle grænser.

Derfor ser man f.eks. ofte tekstformuleringer som, at være at være oplyst,
den mørke middelalder eller oplysningstiden indfandt sig i år

Det kan læse mere om på nettet, ved søge på- ordblind/billedtaenkning

For yderlig læsning.

Det Danmark jeg kender
 
Populismens langfredag
 
Festabernes parti -Dansk Folkeparti Slagelse