David og Morten i urskoven


David og Morten i urskoven
Det kan ikke ses som en pendant til Tarzan og Jane, selv om man måske har lyden af jungledyret Hugo hængende i det ene øre. Derimod ligner det mere et talkshow, en proforma-debat, underholdning eller ubetænksom selv-promovering.

Desværre kan det også ses som platform for – en legitimering af udemokratiske menneskefjendske holdninger som er en lodret krænkelse af vores grundliggende rettigheder.

Derfor syntes jeg man bør sætte fokus på den kendsgerning.

Grundliggende rettigheder
– Den Europæiske Unions traktatgrundlag indeholder artikler om menneskerettigheder,
der er juridisk bindende for samtlige medlemmer / medlemslande.

Menneskerettigheder er således en integreret del af Den Europæiske Unions traktatgrundlag.

EU’s charter om grundlæggende rettigheder er med Lissabon-Traktatens ikrafttræden blevet juridisk bindende på traktatniveau, jf. EU-Traktatens artikel 6, stk. 1.

Chartret om grundlæggende rettigheder indeholder en lang række borgerlige, politiske og sociale rettigheder.

Chartret bekræfter en lang række af de rettigheder, som fremgår af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, andre Europarådskonventioner, FN’s konventioner og EUF- og EU-Traktaten.

Den 15. februar 2007 vedtog Rådet desuden forordning (EF) nr. 168/2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA).

Agenturets arbejde består bl.a. i at indsamle og analysere relevante oplysninger og data om grundlæggende rettigheder, forske og afgive udtalelser om tematiske emner samt yde rådgivning til EU’s institutioner om medlemsstater og gøre EU’s borgere mere opmærksomme på deres grundlæggende rettigheder. Kilde: Justitsministeriet

Reference
//justitsministeriet.dk /arbejdsområder /international/menneskerettigheder/eu-og-menneskerettigheder
 

For yderlig læsning

Europarådet, marts 2012. rapport
 
EU og menneskerettigheder
 
EU’s charter om grundlæggende rettigheder (pdf)
 
Forklaringer til Chartret om grundlæggende rettigheder (pdf)
 
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
 
Så fik vi den igen, tak for det David Trads
 
David Trads om racisme og diskrimination
 
I 2002 udkom bogen Danskerne først!
 
bosse.biz: Grundlovstale i Odense
 
Krigsliderlige danske politikere