Trolddomsbogen Cyprianus og Spåning i Æggehvide

Trolddomsbogen Cyprianus og Spåning i Æggehvide

Trolddomsbogen Cyprianus
Op gennem århundrederne har stien gennem Grønnehave skov i Odsherred været offentlig. Ved Vibehusene i skovens sydligste del passerede den over “Stenten” og herfra ned mod det åbne land.

Det var her Niels Jensen fra “Tjørnholm” sidst i 1700-tallet fandt et eksemplar af trolddomsbogen “Cyprianus”, da han var på vej fra Anneberg til Nykøbing Sjælland, fortæller et sagn.
Bogen satte ham i stand til at vise tyve, så de ikke kunne forlade det sted hvor de stjal, – og rygtet om hans evner nedbragte antallet af tyverier i det nordlige Odsherred mærkbart. //Odsherred Lokalarkiv

De håndskrevne magiske bøger
Cyprianus er den danske betegnelse for de, på græsk og latin, håndskrevne magiske bøger fra middelalderen, som Iflg. folketroen var skrevet med rødt og ikke kunne brænde, samt menes at gå i arv blandt kloge koner og mænd.

Spaaning i Æggehvide
Vedkommende der af denne vej ønsker at skaffe sig Underretning om sin kommende Skæbne, udvælger sig selv et Hønseæg, saa stort som muligt for Hvideindholdets Skyld.

Man ituslaar nu Ægget, hælder forsigtigt Blommen fra (og bortkasserer denne), hvorefter Hviden kommes i et højt klart Glas, der i Forvejen er omtrent halvfyldt med Vand, og Glasset med Indholdet henstilles derefter paa et roligt Sted – Indholdet maa nemlig ikke rystes – hvorefter det henstaar i 24 Timer. – Ved derefter forsigtigt at hæve Glasset i Vejret vil man iagtage forskellige Figurer, der har dannet sig af Hviden. Disse tydes på samme Maade som ved Spaaning i Kaffekrums

(Se // Cyprianus om Spåning i kaffegrums )

-og vedkommende, der skal spaas maa under Handlingen selv uafbrut holde Glasset i Haanden. Der vil i Hviderne som oftes vise sig nogle Dyrefigure, og disse betyder:

En Ørn –Du bliver gift med en højtstillet Person.
En Hund eller ligene Dyr -Din Elskede er dig tro til Døden.
En Ko eller et andet landligt Dyr –Du bliver gift med en Landmand
En Rotte eller Mus –Din Tilkommende er Fattig og gnaven.
Slanger og Snoge –Du faar en klog, dygtig Ægtefælle.
Spurve og andre Smaafugle –Din Mage er tilbøjelig til at lytte efter Sladder.
Masser af Smaaprikker, ligende Insekter, tyder paa, a din Mand vil være meget rig og Figurer som svømmende Gæs eller Ænder er Sindsbilleder paa en jævn og huslig Ægtemage. –Et Skib giver foruden Betydning om Rejse tillige den Oplysning, at din Tilkommende vil være Fisker eller Sømand.


Ærbødig hilsen Cyprianus

Mor Gunhilds Store komplette Drømme- og Spaabog udarbejdet efter den oldgamle Cyprianus. Winters forlag udgivet først i 1950erne – Side 150. kapitel 1.

For yderlig læsning

De kloge mænd og koners visdomskilde
 
Spådomme efter måneden hvori man er født
 
Cyprianus om Spåning i kaffegrums
 
Okkultisme i Dansk kultur