FTF: Fakta om efterløn

FTF har samlet en række faktuelle oplysninger om FTF’ere på efterløn og efterlønnere i Danmark generelt, efterlønneres helbredstilstand og nedslidende arbejde.

FTF: Hvor mange efterlønnere er der egentlig?
Hvor syge er de?
Hvorfor gik de på efterløn?
Hvordan bruges efterløn i vores nabolande?
Hvor mange af de yngre har tænkt sig at bruge efterlønnen?

FTF har samlet en række konkrete fakta efterløn, og nederst på denne side kan du læse FTF nyheder om efterløn:

Antal efterlønnere
• Der er ca. 124.000 efterlønnere i 2010.

Heraf kommer ca. 18.000 fra FTF-området.

Det svarer til 15 pct. af alle efterlønnere.

• Færre anvender efterlønsordningen – også blandt FTF’erne.
I 2006 var 56 pct. af over 60årige a-kassemedlemmer på efterløn.
Den andel er faldet til 49 pct. i 2010.

• Vi går senere på efterløn.
Inden for 5 år er den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder øget med næsten 5 måneder til 61½ år. Over halvdelen af efterlønnerne er 62 år eller derover, når de går på efterløn. Stigningen i tilbagetrækningsalder er sket frivilligt – altså uden op-strammende lovændringer.

• Færre vil benytte efterlønnen fremover.
De yngre indbetaler i langt mindre omfang til efterlønsordningen end de ældre. Fx blandt de 40-44 årige indbetaler omkring 50 pct. ef-terlønsbidrag. Blandt de 55-59 årige er andelen 87 pct. A-kasserne samvirke har beregnet

Reference
//ftf.dk/aktuelt/ftf-nyheder/artikel/ftf-fakta-om-efterloen

For yderlig læsning
Efterlønsbesparelse findes ikke