Historisk sejr for åbenhed i Europas medicinalindustri

Historisk sejr for åbenhed i Europas medicinalindustri
EU-domstolen i Luxembourg har truffet en beslutning om åbenhed og patientsikkerhed. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
Domstolen har underkendt en foreløbig kendelse der ellers havde pålagt EMA, det europæiske Medicinalagentur, at holde inde med sin åbenhedspolitik om industriens forsøgsresultater mens domstolen behandlede et sagsanlæg mod EMA fra medicinalindustrien.

Margrete Auken og flere andre har råbt op og støttet EMA’s anke.
Kendelsen var i strid med EU’s åbenhedsregler (og den europæiske Ombudsmands anvisninger), og nu har domstolen altså sagt at industrien ikke bare kan påberåbe sig en generel kommerciel interesse i lukkethed, men helt konkret skal bevise hvilke sager der kan skades ved at blive offentlige.

Kun de konkrete dokumenter kan i givet fald holdes lukkede indtil sagen endeligt afgøres af domstolen.

Beslutningen truffet af domstolens vicepræsident er fantastisk og vil få store følger for både industrien og EU’s patienter fremover.

Industrien kan ikke længere blot påberåbe sig kommercielle interesser imod EU’s åbenhedslovgivning, men skal konkret kunne dokumentere hvor åbenheden er skadelig for dem, siger Margrete Auken.

Denne principielle beslutning er en kærkommen sejr til de mange uafhængige forskere der gør et stort stykke arbejde for at verificere at medicinalindustriens medikamenter også holder hvad de lover.

Udmeldingen fra domstolen betyder at uafhængige forskere og andre virksomheder kan kigge industrien over skulderen og tjekke værdien af deres produkter.

Det er en stor sejr ikke kun for patienternes sikkerhed, men for os alle.
Der er så meget at vinde både for liv og helbred og for vores sundhedssystemer generelt, siger Margrete Auken.

Afgørelsen kommer lige i rette tid før de endelige forhandlinger om en ny lovgivning om medicinske forsøg mellem EU’s to lovgivende forsamlinger Europa-Parlamentet og Ministerrådet hvor åbenhedsspørgsmålet har været et højspændt (strids)emne.

Nu har vi for alvor fået opbakning til kravet om åbenhed om medicinalindustriens forsøgsresultater.

Domstolens midlertidige afgørelse giver klar støtte til den europæiske ombudsmand, de europæiske forbrugerorganisationer og et stort flertal i Europa-Parlamentet.

Det er en kæmpesejr også for EU’s åbenhedspolitik, og jeg er meget stolt over at have været på banen for den sag i flere år, siger Margrete Auken.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Der skal ryddes op i medicinalindustrien