Hvad sker der for DF i Ballerup?


 

Hvad sker der for DF i Ballerup?
Det er da gået helt galt for den stakkels Gruppeformand for Dansk Folkeparti i Ballerup, Lone Madsen.

Hvad er det dog for noget
hun har rodet sig ud i ?
 

Læsere af gruppeformandens læserbreve i Ballerup Bladet ligger flade af grin.

Gruppeformanden for Dansk Folkeparti i Ballerup, Lone Madsen har begået nogle om “Social dumpning” og omtaler arbejdstagerrettigheder.

Netop – Når det handler om arbejdstagerrettigheder, så udstilles Dansk Folkepartis hykleri.

Dansk Folkeparti har bl.a. sagt ja til, at en arbejdsuge i EU kan komme op på 65 timer.

Dermed har DF sagt ja til, at f.eks. tyske slagterier kan udkonkurrere danske arbejdere ved at ansætte polske slagtere til 65 timer om ugen, uden den mindste overarbejdsbetaling.

Social dumping
Debat Der er ingen retfærdighed i aflønningerne mellem danske og udenlandske løntagere. Skrevet af Lone Madsen (O) -Gruppeformand for DF i Ballerup – 31. marts 2014. 14.27.34
-Der fortsætter
-som f.eks. håndværkere, der komme til Danmark fra Østeuropa for at arbejde til minimumslønninger, samtidig med at de får alle de velfærdsgoder som danske arbejdere har oparbejdet, gennem mange års hårdt arbejde og fagforeningernes kampe for bedre løn, arbejdsvilkår og arbejdsforhold for de danske lønmodtagere.

Idet de udenlandske lønmodtagere som kommer til Danmark, for at arbejde til minimums lønninger, har alle fradrags fordelene i form af skattefradrag for transport til og fra Danmark og hjemlandet, skattefradrag for dobbelt husførelse i hjemlandet m.m.

Hvilket naturligvis resulterer i, at alle disse fradrag udmønter sig i minimalt skattebidrag til den danske stat.

Dette skal ses i lyset af, at samtidig med at man bidrager minimalt til den danske statskasse, får man maksimalt udbytte af alle fordelene ved den danske velfærd, dette udmønter sig i form af velfærdsgoder som; børnepenge sendt fra den danske stat til familien i hjemlandet, omgående ret til dagpenge i Danmark – hvorimod man som almindelig herboende dansker skal optjene retten til dagpenge – sundhedssikring osv.

Det giver jo ingen chance til alle de dygtige danske håndværkere som på grund af vores relativt høje skattebidrag i Danmark – skal have en stor løn, pension, feriepenge, forsikringer osv. – og resultere naturligvis i at danske håndværkere bliver arbejdsløse og skal leve af deres dagpenge.

Det er i sidste ende en rigtig dårlig forretning for Danmark, da det koster mange flere udgifter end der er indtægter til den danske stat.

Derfor skal du stemme nej til mere EU og ja til mere Danmark den 25. maj.

2 kommentarer til læserbrevet – “Social dumping”
Jørgen Flyr 1. april 2014 kl. 07.00
DF ansvarlig for social dumpning i Danmark

Dansk Folkeparti – der i dag er tilhænger af EU, Det Indre Marked, ønsker os ikke ud af EU.

DF lader bare som om.
Morten Messerschmidts brokkerier handler dybest set kun om at tage patent på følelsen af ubehag ved ikke at kunne bestemme alting selv.

Det luner selvfølelsen hos de partier, der drømmer om en verden, hvor man ingen hensyn skal tage.

Morten Messerschmidts brok er ikke nok.
Der skal også løsningsforslag til.
Og det er desværre her, at Messerschmidt står af.

Ved det reelle politiske knokle-arbejde, hvor man kan gøre en forskel og gavne danske interesser.

Jeg fatter ikke folk stemmer på Dansk Folkeparti, et småtskåret, snæversynet, topstyret, højreorienteret, fremmedfjendsk og gnidret parti?

Formodentlig fordi folk ønsker den klassiske socialdemokratiske velfærdsstat.

Den vil den socialdemokratisk ledede regering ikke give dem.
Og Dansk Folkepartis retorik *lyder* socialdemokratisk.

At partiet så i praksis konsekvent har stemt sammen med de borgerlige mod vores velfærd og for mere magt til kapitalejerne har folk tilsyneladende ikke blik for.

Herunder at DF har fået smadret efterlønnen og nedsat dagpengeperioden.
I det almindelige bulder, hvor vi bliver stopfodret med Breaking News og der sjældent er tid til eftertanke og analyse, kan man slippe godt af sted med at servere floskler og facade i stedet for substans.

Svar nummer to.
Niels Gulbech-Eiruff 2. april 2014 kl. 09.47
Det er nu festlige mennesker i DF.
Først sidder man til højbords på Restaurant Vejlegården og støtter ejerens ret til dårlige løn- og arbejdsforhold for personalet via en gul fagforening.

Nu har man pludselig den stik modsatte holdning.
Man støtter arbejdernes og fagforeningernes mangeårige kampe for bedre løn, arbejdsvilkår og arbejdsforhold for de danske lønmodtagere.

Det er ren populisme og særdeles utroværdigt.
For i bund og grund er man fløjtende ligeglade med danske arbejdere,
hvilket er glimrende beskrevet af Jørgen Flyr i herværende tråd.

Reference
//ballerupbladet.dk/Læserbrevet Social dumping i Ballerup Bladet

For yderlig læsning.

DF-farcen på Vejlegården
 

Messerschmidt uden indflydelse