Myndighederne sylter konventionsbrud og smider ting væk

Myndighederne sylter konventionsbrud og smider ting væk

Sådan sylter myndighederne et konventionsbrud
Beskyttelse? Politiet har overtrådt FN’s Flygtningekonvention i mange år ved at straffe flygtninge for dokumentfalsk, og Rigspolitiet spurgte derfor Rigsadvokaten og Integrationsministeriet om hjælp for to år siden.

Men spørgsmålene om det systematiske konventionsbrud blev lagt på hylden i ministeriet, og på grund af glemsomhed, ministerferie, sygdom og barsel er der stadig ikke udarbejdet retningslinjer til politiet. Skriver information.dk

Men ting bliver også ‘væk’

I 2007, blev integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) og integrationsministeriet politianmeldt.
Siden da har man ikke modtaget anden forklaring end at anmeldelsen er blevet væk -og det på tros af at den er blevet afleveret skriftligt og pr. mail -op til flere gange samt, at det har været omtalt i dagspressen.

Knap 100 danskere -heraf tre præster -støtter politianmeldelsen af ministeren for omsorgssvigt af asylbørn.

Det fremgår af anmelder Margrethe Monika S. Hansens hjemmeside – hvor knap 100 mennesker, deriblandt tre medlemmer af det såkaldte præsteinitiativ tilføjer deres navn og vægt til hendes politianmeldelse af ministeren for omsorgssvigt af asylbørn.

Debatten om asylbørnene er intensiveret, efter at lægernes fagforbund Lægeforeningens etiske udvalg har diskuteret asylbørnenes forhold, imens de venter på, at deres forældre enten rejser ud af Danmark – som den nuværende regering ønsker – eller alligevel får tilladelse til at bo i landet.

»Efter at have vurderet de udsagn, som blev fremlagt på temadagen, er det Lægeforeningens holdning, at det ikke er forsvarligt, hvad der foregår i asylcentrene«, lyder konklusionen i en fælles udtalelse.

Præster har indberetningspligt
»Er vi ligeglade, er vi medskyldige i den umenneskelige behandling af vore asylansøgere, børn såvel som voksne«, skriver præst og medstifter af præsteinitiativet, Bodil Hindsholm Hansen, i sin støtteerklæring til bloggerens politianmeldelse. Ifølge politiken.dk

5. januar 2008. skriver Kristligt dagblad. Nordsjællands Politi har smidt en politianmeldelse af den tidligere integrationsminister væk.

Det er et problem for borgernes retssikkerhed, mener Advokatrådet. Ifølge kristeligt-dagblad.dk

Hun afleverede politianmeldelsen først på mail og sidenhen personligt sammen med op mod 400 støtteerklæringer og underskrifter på Helsingør Politistation hos Nordsjællands Politi.

På trods af at hun fik en kvittering med stempel og dato, har hun aldrig hørt noget, -for sagen er pist forsvundet hos politiet, og er derfor aldrig blevet sagsbehandlet. Ifølge Kristligt dagblad.dk

Reference
Hjemmesiden //politiken.dk /indland/article395292
Hjemmesiden //information.dk /239331
Hjemmesiden //anmeldrikkenu.blogspot.com /2007/10/liste-med-støtteerklringer
Hjemmesiden //kristeligt-dagblad.dk /artikel/273641-Danmark-Politiet-smider-asylanmeldelse-vaek
Hjemmesiden //overskrift.dk /blog/2007/10/21/blogger-politianmelder-rikke-hvilshoj/

For yderlig læsning

Bedsteforældre-for-Asyls-demonstration-17-juni-2010