Ny stor demostration for en anstændig asylpolitik

Skriver foreningen Bedstemødre for asyl på deres hjemmeside.

-Og de skriver … videre
Bedsteforældre for Asyl overværede i dyb tavshed 3. behandling i Folketinget af, forslag til lov om ændring af udlændinge- og integrationsloven
Regeringens lovforslag til stramning af integrationsloven blev majoriseret igennem i Folketinget.

Lovforslaget, der krænker grundlæggende menneskerettigheder, vil bl.a. udelukke de svageste af vores flygtninge fra nogensinde at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark.

Det vil med andre ord berøve en udsat gruppe mennesker grundlæggende tryghed og ekskludere dem fra det danske samfundsliv.

Med de årgange, som vi repræsenterer, har vi kendskab til en tid, hvor andre grupper i andre europæiske lande blev udelukket fra samfundslivet.

Vi har aldrig troet, at vi i Danmark skulle genopleve noget tilsvarende. Og derfor vil vi – iklædt sorgens farve i tavs protest overvære, at regeringens hjerteløse forslag ophøjes til lov.

Når folketingets flertal har vist sig at være totalt tonedøve, må enhver sang forstumme / Den 25.5.10  Bedsteforældre for Asyl

Reference
Hjemmesiden //bedsteforaeldreforasyl.dk