DF-Bio: Efterløn

Pia Kjærsgaard forsøger at forklare sig …
Pia Kjærsgaard har aldrig sagt hun vil forringe efterlønnen.
Det er der her en lille film om,
 
Lars Løkke Rasmussen vil eller kan ikke svare på hvornår en social og sundhedshjælper på 33 kan få pension når efterlønnen er afskaffet.
 
Det er primært nedslidte, manuelle arbejdere, der vælger at gå på efterløn, når de er 60 eller 61 år. Det siger Per H. Jensen, forsker i efterløn og professor ved Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning på Aalborg Universitet.

Han mener derfor, at det er ukorrekt, når Margrethe Vestager (R) siger, at efterlønnen er
asocial og en nedprioritering af de udsatte. Det skriver dagbladet Politiken.

– Det passer ikke.
Langt hovedparten af dem, der går på efterløn, gør det, når de er 60 eller 61 år.
Det er primært manuelle arbejdere.

De har et dårligere helbred og kan simpelthen ikke udskyde tilbagetrækningen,
og de dør tidligere end os andre, siger han.
 
Forud for statsministerens kovending er gået en hidtil uset kampagne, hvor tre magtfulde kræfter spillede sammen: Medierne. Økonomer. Og liberale politikere.

Aktørerne har forskellige motiver, men ét til fælles: De tilhører storbyernes bedrestillede klasser og har kun begrænset kendskab til de typiske efterlønnere. Et skel, der er kendetegnende for brudfladerne i moderne politik.
 
En dag eller 2 inden det blev sat på her, så det har været de første dage i januar

Det radikale venstre og efterlønnen

Morten Østergaard mener åbenbart ikke, at de 170.000 arbejdsløse vi har nu vil kunne påtage sig de jobs der bliver til overs – når nogle få går på efterløn.

På intet tidspunkt nævner Morten Østergaard noget om de milliarder bankerne fik i hjælp så de fortsat kunne få milliardoverskud.

De skal ikke røres, men de nedslidte de skal holde for.
Morten Østergaard tager ikke hensyn til mennesker, men beregner, hvordan de kan udnyttes mest muligt.

En af de vigtigste faktorer for hvor meget vi kan udnyttes er hvor længe vi arbejder, både hver dag og set over et helt liv.

Vi lever i et rigt samfund og de små ændringer, der sker i forholdet mellem folk i og udenfor den arbejdsdygtige alder de næste 40 år, betyder ingenting i forhold til f.eks. bankernes kæmpe profitter.

At arbejdere, der efter 35-40 år på arbejdsmarkedet, er psykisk og fysisk nedslidt gerne vil på pension, er på ingen måde grådigt og urealistisk, men derimod nærmere beskedent.

Når velfærdskommissionen påstår at efterlønsordningen hovedsagligt benyttes af folk ” uden nævneværdige helbredsproblemer ” (s. 10) er det en lodret løgn.

Undersøgelser har gang på gang vist at de fleste der går på efterløn gør det pga. nedslidning skabt af det pres og stres, der er en direkte konsekvens af kapitalisternes evige jagt på profit. Oplæg af Per Jensen /