Religiøse symboler i klasseværelser er tilladt

Religiøse symboler i klasseværelser er tilladt
Det har den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afgjort

Domstolen tillader krucifikser i klasseværelserne
Krucifikser i skoler krænker ikke de grundlæggende rettigheder.

Det blev besluttet af den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Dommen kan ikke appeleres.
Krucifikser i italienske klasseværelser er stadig tilladt.

Den siste ankeinstands ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, underkendte den første dom i november 2009. som var imod kors i offentlige skoler i Italien.

Beslutningen om at tillade krucifikser i klasseværelserne hviler på et skøn af  Menneskerettighedsdomstolen og et skøn af Europarådets relevante medlemsstater.

I spørgsmålet om tilstedeværelsen af religiøse symboler i offentlige skoler, er der ingen fortilfælde, dommen i Strasbourg er principiel.

Allerede i juni 2010, blev der afholdt en høring i Storkammeret hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Beslutningen blev vedtaget med 15 stemmer for, og 2 imod. Skriver man på webportalen, WELT ONLINE

Reference
Hjemmeside, Kruzifixe in Klassenzimmern sind zulässig / Krucifikser i klasseværelser er tilladt

webportalen //welt.de/politik/ausland/Gerichtshof-erlaubt-Kruzifixe-in-Klassenzimmern-WELT ONLINE