Afstemning om biodiversiteten i EU

020920132150
Afstemning om biodiversiteten i EU
Der gøres status på EU’s biodiversitetsstrategi.

EU-landene forpligtede sig i 2010 på at stoppe tilbagegangen for biodiversiteten og naturens økosystemer i 2020, og vi står nu ved midtvejsevalueringen og skal afgøre om der skal gøres mere for at nå målene. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter

Og det skal der:
EU’s aftryk på naturen er stadig dobbelt så stort som vores ’biokapacitet’ hvilket vil sige at vi udnytter naturen dobbelt så meget som den kan holde til for at kunne forny sig selv.

Mere end 75 % af de vigtige naturlige områder beskyttet under EU’s habitatsdirektiv er stadig i en usund tilstand, og mange dyrearter er truet af udryddelse.

Margrete har været Den Grønne Gruppes ordfører på området, og det er lykkedes sammen med ordførerne fra de andre partier at bliver enige om en ambitiøs rapport.

De to vigtigste budskaber er her først at Kommissionen under ingen omstændigheder må åbne op for en revision af EU’s naturdirektiver – de virker fortræffeligt der hvor de bliver implementeret.

Dernæst at den største mangel i EU’s biodiversitetsstrategi er det tab af biodiversitet der sker uden for de beskyttede naturområder især som følge af intensivt landbrug, skovbrug og fiskeri.

Her må gøres meget mere for at hensynet til biodiversitet tænkes ind i andre politikområder.

Rapporten er til afstemning i Europa-Parlamentets miljøudvalg tirsdag den 22. december.

For yderlig læsning.

Se Europa-Parlamentets Udvalg for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed her
 
EU’s klima-ambitioner efter Paris
 
Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her