Alle pædagogstuderende til Aarhus

 
Pædagogstuderendes Landssammenslutning / PLS, bakker på landsplan op om initiativet Århus for mangfoldighed og deres politiske grundlag, i forbindelse med European Defence League / EDLs demonstration i Århus lørdag den 31. marts.
Skriver foreningen på sit netmedie, //p-l-s.dk
–Og forsætter
I PLS mener vi at vi er forpligtiget til at sige fra, over for grupperinger der skaber og prædiker had og intolerance overfor forskellige befolkningsgrupper i vores samfund, da vi som kommende pædagoger skal ud og arbejde i en pædagogisk virkelighed hvor begreber som inklusion, mangfoldighed og respekt er grundlæggende nøgleord.

Derfor opfordrer PLS til en pædagogisk alliance mellem de pædagogiske fagforeninger og de lokale PLS-afdelinger, den enkelte pædagogstuderende landet over til deltagelse i Århus for mangfoldigheds demonstration den 31. marts.

Ud over en opfordring til deltagelse, opfordres der til at søges lokale alliancer,
blandt andet hos BUPL, Socialpædagogerne og FOA

Reference
//p-l-s.dk
//Facebook-Århus-for-mangfoldighed