Århusianere til foredrag med forfatter

Forfatteren Charlotte Johannsen fortalte om den infiltration – hun igennem mere end otte måneder gennemførte i byens
højreekstreme miljø.

Foredraget blev gennemført i store-sal – som var komplet proppet.

Folk måtte sidde på gulve, stå op bagerst i salen, – da interessen var så overvældende.

Aftenens indhold var noget nær det samme, som da Johannsen i sidste uge gæstede Ungdomshuset.

Det var tydeligt i spørge-runden, at – lokalkendskabet, betød noget.

Publikum havde stor indsigt i emnet, det bar de mange interessante spørgsmål præg af.

Aftenen forløb uden problemer, i en fremragende positiv stemning.

Referance:
/projektantifa.dk

For yderlig læsning.

Over 200 til foredrag i Ungdomshuset