Bæredygtighedskriterier for biomasse

Bæredygtighedskriterier for biomasse
Tirsdag d. 21. juni kommer EU-Kommissionen til Miljøudvalget for at diskutere de længe ventede bæredygtighedskriterier for biomasse. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Biomasse er den mest anvendte ‘vedvarende’ energikilde i Europa i dag.
Men biomasse er ikke en udtømmelig eller vedvarende ressource. Brugen af biomasse er kun bæredygtig hvis vi sikrer at den mænge kulstof vi brænder af, kommer tilbage i kredsløbet igen.

Det vil betyder kort sagt at samme mænge træ, halm mv. som vi forbruger til energi og varme, skal plantes igen for at dække CO2-regnskabet.

Det kan være svært at holde styr på, særligt når EU importerer en masse biomasse fra andre lande.

Dertil kommer den næring man tager ud af jorden ved at brænde biomasse og de landområder man direkte eller indirekte beslaglægger (fra landbrug og natur).

Europa-Parlamentet har derfor i flere år efterlyst holdbare og bindende kriterier for hvornår brugen af biomasse til energi er bæredygtig.

For yderlig læsning

Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed.
 
Se seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her