Banktilsyn træder i kraft


Banktilsyn træder i kraft
I går tirsdag overtog den Europæiske Centralbank tilsynet med de 130 største banker i eurozonen. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Det er et vigtigt skridt mod en egentlig bankunion, hvor skatteborgerne i langt højere grad vil være sikret mod sammenbrud i den finansielle sektor.

Idéen bag det fælles banktilsyn er, at de nationale banktilsyn ikke er rustede til at håndtere store, systemiske kriser som den vi så i 2008.

De tænker kortsigtet og nationalt og det forværrer store, grænseoverskridende finansielle kriser.

Derfor er eurozone-landene blevet enige om at afgive kontrollen med deres største banker til et fælles tilsyn, der kan agere uden at skele til f.eks. specifikke tyske eller franske interesser.

I stedet vil tilsynet arbejde for at sikre stabilitet i hele den økonomiske zone.
Næste skridt på vej mod bankunionen kommer i 2016 hvor den fælles afviklingsfond etableres.

Den vil sørge for, at det er bankernes egne penge – og ikke skatteborgernes – der bruges, når vigtige banker skal reddes fra sammenbrud.

Samarbejdet om bankunionen tager udgangspunkt i eurozone-landene, men er åbent for alle EU’s medlemslande.

Ligesom Nationalbanken, anbefaler SF at Danmark deltager.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her