Bedre styr på dyrenes medicin

Bedre styr på dyrenes medicin
Miljøudvalg tilføjer centrale punkter til nye love om dyremedicin.

Den stigende bekymring for antibiotikaresistens kommer ikke af ingenting. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Mange års rundhåndet – og for ofte helt unødvendig – udlevering af især antibiotika til både dyr og mennesker har resulteret i en stadigt voksende udfordring med resistente bakterier som gør det sværere og sværere at behandle almindelige bakterieinfektioner.

Det intensive landbrugs kompensation for manglende dyrevelfærd ved medicinering er, sammen med lægernes alt for rundhåndede penicillinudskrivninger, de to store syndere.

Det må Ikke være op til hverken landmanden eller kæledyrsejeren at vurdere hvornår og hvor meget penicillin dyrene skal have.

Det er en vurdering der alene skal laves af dyrlæger.
Her skal vi som med humanlægerne sikre at de ikke har økonomiske interesser i medicinalindustrien.

Her forestår en kamp der skal tages nu. Interessekonflikter er ikke et spørgsmål om lægers og dyrlægers moral; de må slet ikke forekomme.

Ny fælles EU-lovgivning vil give en ensartet opstramning af dyrlægers medicinudskrivninger.

Parlamentets Miljøudvalg afviser blankt at receptpligtig medicin til dyr skal kunne købes over nettet.

Medicin er ikke en vare som fx et par sko eller cykeludstyr.
Når medicin udskrives til dyr, bliver den ikke bare der, men spredes videre i fødevarekæden, og Miljøudvalget vil derfor have en opstramning så kun en minimal mængde medicin er tilbage i dyret når det slagtes.

Indsatsen mod at medicinrester havner i naturen, er også meget vigtig.
Det er store problemer Miljøudvalget gør noget ved når vi onsdag 6.maj vedtager stramningerne på dyremedicin.

For yderlig læsning

Se Europa-Parlamentets Udvalg for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

/sf.dk /seneste-nyt

Se den Grønne gruppe i parlamentet her