Budgetkrig spidser til


I denne uge skal det store slag om EUs budget for de kommende syv år stå. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
Der er lagt op til lange forhandlinger, som meget vel kan løbe ud i ingenting.

EU laver budgetter på en noget anden måde, end vi gør i Danmark.
I Danmark vedtager Folketinget som bekendt en finanslov hvert år, mens man i EU laver et syv-årigt rammebudget – en slags syv-årig finanslov – og derpå aftaler man så år for år inden for de rammer, hvordan pengene skal fordeles.

EUs syv-årige budget har på dansk det sexede navn “EU flerårige finansielle ramme”, og den næste periode løber fra 2014 til 2020.

Den ramme forhandler man om lige nu, og i slutningen af denne uge mødes EUs stats- og regeringsledere så til topmøde for at nå til enighed.

Forud er gået en masse forhandlinger og udmeldinger fra de enkelte lande,
herunder fra Danmark der kræver en EU-rabat på 1. mia. kroner.

Som det ser ud til lige nu, kommer det næste rammebudget til at blive mindre end det nuværende.

Forhåbentlig kommer nedskæringerne også til at ramme landbrugsstøtten,
som æder urimeligt meget af EUs kasse.

I stedet bør vi bruge pengene på forskning og uddannelse og på grøn teknologi og udvikling med det klare formål at skabe en mere bæredygtig vækst og flere arbejdspladser.

Læs mere om EUs flerårige budgetramme her

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her