Cybercrime på dagsordenen

060920160358

Cybercrime på dagsordenen
Tirsdag stemte Parlamentet om en egeninitiativrapport om cybercrime, dvs. en ikke lovgivende rapport udarbejdet på Parlamentet eget initiativ. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Cyberkriminalitet er en alvorlig sag for både den europæiske økonomi og EU-borgernes rettigheder.

De seneste cyberangreb, WannaCry, maj 2017, og Petya, juni 2017, er givetvis kun starten på mange og mere indgribende cyberangreb i fremtiden.

Det er derfor afgørende at EU, herunder Parlamentet, tager fat på risikoen for cyberangreb og cyberkriminalitet og kommer med en række forslag til foranstaltninger til at imødegå truslen.

Egeninitiativrapporten om cyberkriminalitet er glimrende fra et grønt perspektiv.
Den beskæftiger sig med cybersikkerhed, adgang til e-beviser, politisamarbejde og retligt samarbejde med tjenesteydere, anvendelse af gensidig retshjælpsprocedurer og kryptering.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her


Den ikke-bindende resolution blev godkendt med 603 stemmer for og 27 imod. 39 undlod at stemme.

Baggrund
Omkring 80 procent af europæiske virksomheder har oplevet mindst ét cyberangreb, men mange af hændelserne bliver enten ikke opdaget eller ikke rapporteret. Alt imens malware stadig er det primære fokus, bliver angreb på industrielle netværk stadig mere hyppige. Et eksempel er WannaCry ransomware-angrebet i maj 2017, som ramte tusindevis af computere i op mod 100 forskellige lande.

Du kan læse mere på: Europarlamentet/presserum