Dansk Folkeparti Ballerup, for de velhavende

Dansk Folkeparti Ballerup, for de velhavende

Besynderlig DF-logik i Ballerup
Note af Niels Gulbech-Eiruff. 17. september 2015 kl. 09:35

Her er landsbyen er vi i lighed med andre steder i landet beriget med en DFer, som man alt efter behag kan beskrive, som særdeles underholdende eller ualmindelig anstrengende.

Lone Madsen er navnet.
En indvandrere i lighed med en meget stor del af kommunens øvrige befolkning.
Kort fortalt, så kommer den tidligere ‘Miss Danmark 1979’ fra Horsens.

Billedteksten lyder: “Lone Madsen var i 1979. Miss Danmark under navnet Lone Gladys Jørgensen”

Underholdning i lokalpressen
Bemeldte kommunalbestyrelsesmedlem underholder periodisk i lokalpressen med indlæg, som det normalt tager 2 minutter, at ”skyde” ned og efterfølgende stille spørgsmål til.

Ikke fordi spørgsmålene har særlig stor sværhedsgrad, men Lone Madsen har til dato ikke været i stand til, at svare på bare et enkelt af disse.

Hun kryber i ‘flyverskjul’ og ‘popper’ først op igen efter et stykke tid når hun tror, at det hele er gået over.

Det samme er sig gældende i et læserbrev fra 7. september i år. Her beretter Lone Madsen for det første, at DF slet ikke er et parti for den ‘svage’ del af vælgerne. Det har vi for så vidt vist hele tiden. Det morsomme i hendes indlæg er, at hun fortæller de sagesløse læsere, at der absolut ingen huller er i hendes uvidenhed omkring byens boligmasse.

Sagen kort
Det er alment kendt, at vi her i landsbyen har stor mangel på almene boliger og der er en kilometer lang venteliste på den kommunale boliganvisning.

Det er også alment kendt, at der er fra 20 år og i de fleste tilfælde over 25 års ventetid på, at få en almen bolig.

Sjovt nok ligner vi alle andre byer udenfor vores bygrænse. Vi formerer os også i et vist tempo. Og ud fra ventelisterne, så kan man roligt konstatere, at vi ikke er kedelige her på egnen hvad det angår. Den eneste, som ikke har opdaget det er DFs Lone Madsen!

Stemte imod nye familieboliger
Som et udslag i boligsituationen, behandlede man i det kommunale regi en sag om 33 nye familieboliger i kommunens nordlige del (Egebjerg).

Et tiltag, som DF og Lone Madsen stemte imod med begrundelsen i, at vi på et ikke nærmere defineret tidspunkt jf. hende vil blive invaderet af flere hundrede forskere, hvis arbejdsplads skal blive Novo Nordisk.

Lone Madsens logik er således, at vi skal have resursestærke borgere til kommunen og de skal have boliger, der svarer til en international forskers løn. Man er altså ikke resursestærk, når man bor alment og derfor vil hun helst deporterer disse borgere.

Sendte kontanthjælpsmodtagere  over kommunegrænsen
Nu er vi jo en del, som godt kan huske tilbage i tiden omkring netop deportation. I slutningen af 1980’erne deporterede den daværende Ledøje-Smørum kommune en byge af kontanthjælpsmodtagere til vores kommune. Nogle hæderlige og andre en stor belastning økonomisk og menneskeligt for os andre Ballerup-borgere.

Det foregik således, at de nævnte deporterede fik betalt et boligindskud og fik en pose med 3 måneders kontanthjælp ved bygrænsen. Og så kunne vi efterfølgende ‘hænge’ på dem. Heldigvis sluttede den ‘fest’ i midten af 1990erne, da vores daværende borgmester Ove E. Dalsgaard sænkede grænsebommene og sørgede for, at vores almene boligmasse fremover kun var for kommunens borgere.

Nu vil Lone Madsen tilsyneladende lave en reprise af Ledøje-Smørum-tricket og sende vores borgere til andre kommuner.

Jeg undres
I lighed med vores formand for Teknik- og Miljøudvalget; Helle Hardø Tiedemannn undres jeg over, at Lone Madsen vil have flere paracelhuse her i kommunen.

Ved lidt simpel research i skrivende stund, så kan følgende konstateres:

8% af husenes har en liggetid på mere end et år.
Den gennemsnitlige liggetid for en bolig er fra 118-128 dage.
Jf. opgørelser fra Home og EDC, så har vi pt. 215 ejerboliger til salg. Heraf 158 villaer og rækkehuse.

For hvilken gang kan man med ovenstående in mente fabulerer lidt over, om der ikke allerede er ejerboliger nok i landsbyen.

DF er et parti for velhavende
Man kan også undres over, at Lone Madsen vil deporterer mennesker hvoraf nogle sikkert vil stemme på hende, da de endnu ikke har opdaget, at DF og Lone Madsen slet ikke er til for de ‘svage’, men for de velhavende.

På bundlinjen, så videreføre vores nuværende kommunalbestyrelse med Jesper Wütrzen i spidsen det, som i sin tid blev ‘søsat’ af Ove Hansen, Kai Burchardt og Ove E. Dalsgaard omkring den almene boligmasse.

Det er god stil. Tak for det.
Og tak til DFs ‘Miss Danmark 1979’ for, at skrive sort på hvidt, at DF er et parti for de velhavende

For yderlig læsning

Jeg undres
 
DEBAT: Jeg sidder her efter aftenens kommunalbestyrelsesmøde og undrer mig.
 
//politik.tv2.dk /2015-09-25- DF imod billige boliger – hvad sker der lige der?
 
Ballerup Bladet lagde spalte til løgne og fordrejninger
 
Kikset Dansk Folkeparti gadekampagne
 
//df-nyt.dk :80/politisk-censur-ny-trend-i-den-politiske-debat-i-ballerup/
Politisk censur. Ny trend i den politiske debat i Ballerup
 
Hvad sker der for Dansk Folkeparti i Ballerup?
 
Dansk Folkepartis brud på den danske model