Dansk Folkeparti kvajer sig igen


Posted On jun 18 2011 by

Det var stort set hvad Marlene Wind løftede sløret for.

Man kan ikke undre sig over at en veluddannet og begavet person fravælger at deltage Dansk Folkepartis valgkampange.

Grænseaftalen er ren valgpropaganda, målrettet til uvidende, –
men så langt fra ubegavede medlemmer af Dansk Folkeparti.

Medlemmer – som ville løbe skrigende væk fra partiet, hvis de viste hvad der er i spil med den grænseaftale.

‘EU kan uden videre beslutte at smide Danmark ud af Schengen-samarbejdet,
hvis regeringen ikke makker ret med grænsekontrollen.

Danmark har nemlig ikke ret til en domstolssag som de øvrige medlemsstater.

”Konflikter, der omhandler hvorvidt Danmark overholder reglerne eller ej, skal ikke igennem hele domstolssystemet.

Kommissionen kan simpelthen bare suspendere Danmark,” siger Gerd Battrup, lektor ved Institut for Grænseregionsforskning.

”Schengen-reglerne er meget klare, og de tillader ikke permanente kontrolstationer, og Danmark bliver nødt til at respektere de regler.

Jeg tror også, at Danmark kommer til at gøre det.

Hvis ikke, vil Kommissionen beslutte, hvad der skal gøres. ” Kilde: Børsen.dk

I klar tekst – kan det føre til at man beslutter at rejse en toldmur, så alle danske eksportvare skal fortoldes ved grænsen – og der skal betales en afgift til importlandet for dække omkostningerne.

Danske vare vil derfor blive dyre i f.eks. Tyskland, som er det land vi eksportere flest varer til.

At det vil ramme de dansk eksporterhverv hårdt, – med et massivt tab af arbejdspladser til følge, er indlysende.

Tyskland kunne jo se det som en bekvem mulighed for at eksportere lidt af den tyske arbejdsløshed til Danmark.

Det får Tyskland en hæmningsløst mulighed for, hvis Schengen-samarbejdet ophører.

VKO’s aftale kan ikke gennemføres, som den står, uden at stride mod Schengen-reglerne, lyder det. Kilde: information.dk

“Notat om forlig om Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af 11. maj 2011 som revideret den 10. juni 2011 fra DIIS kan downloades HER

 
Læs også:

Dansk Folkeparti optrapper angreb på EU-forskeren Marlene Wind

 
Grænsekontrol mellem de forskellige Schengen-stater …

 

Last Updated on: august 21st, 2018 at 10:54 am, by CEZ


Written by CEZ


Skriv et svar