Dansk Metal: Prisloft rammer skævt

En ny rapport dokumenterer en stor skævhed i, hvordan prisloft på uddannelse rammer ledige.

Metal kræver loftet fjernet for AMU-kurser.

Skriver Dansk Metal i deres pressemeddelelse
-Og fortsætter
Et prisloft på såkaldt selvvalgt uddannelse for ledige fastholder ledige i arbejdsløshed.

Loftet betyder nemlig, at de ledige ikke får de kurser, som kan kvalificere dem til jobåbninger.

Der er dog stor forskel på, hvor hårdt prisloftet rammer forskellige grupper.
Det dokumenterer en ny rapport, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen.

– Vi har siden den forrige regering indførte prisloftet sagt, at det her rammer de forkerte, og at det rammer utrolig hårdt.

Det fastholder simpelthen ledige i arbejdsløshed, forklarer Torben Poulsen, der er leder af Metals A-kasse.

Ifølge rapporten er det netop gruppen af ledige fra Metal, 3F, NNF og byggefagene, der har størst glæde af selvvalgt uddannelse.

Disse grupper mærker ifølge rapporten en ‘opkvalificeringseffekt’, mens det for andre a-kasse-grupper, primært akademikere, funktionærer og folk med mellemlange uddannelser, ikke sker.

– Det er klart og tydeligt for enhver, at det var en fejl at indføre et rigidt prisloft på 3.500 kr. om ugen.

Der er stor forskel på, hvilke kurser en akademiker har behov for, og hvilke kurser en smed eller IT-supporter har brug for.

Det koster nu engang mere at tage specielle svejsekurser eller få vigtige IT-certifikater,
påpeger Torben Poulsen.

Han undrer sig over, at der skulle gå så længe, før realiteterne ved prisloftet kom frem
– Prisloftet har ramt ledige med størst gavn af selvvalgt uddannelse hårdest
– det er metalarbejdere, ufaglærte og NNF’ere.

Omvendt har det øget brugen blandt ledige med mindst gavn af selvvalgt uddannelse
– det er akademikerne.

Det er altså ikke god beskæftigelsespolitik, fastslår han.
Han opfordrer regeringen til at tage spørgsmålet op i de aktuelle forhandlinger om finansloven

– Vi har påpeget flere gange, at det ville være oplagt at friholde AMU-kurserne for prisloftet.

Det vil betyde, at flere ledige hurtigere vil komme tilbage i beskæftigelse og samtidig at virksomhederne vil få medarbejdere, der har de fornødne kompetencer, siger Torben Poulsen.

Ifølge pressemeddelelsen fra Dansk Metal.
//danskmetal.dk