Debat om omskæring 1.

Trykkefrihedsselskabet: Debat om omskæring del 1
Paneldeltagerne er overrabiner Bent Lexner, overlæge Morten Frisch, kronikør Leo Milgrom, Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti Maria Krarup og best.medl. i TFS. Torben Mark Pedersen.

220220131958

Omskæring ifølge Det Gamle Testamente

Overrabiner Bent Lexners første argument er at det står i første mosebog samt, at det er en pagt man indgår.

1 Mosebog 17,10. Dette er min pagt med dig og dine efterkommere, som I skal holde: Alle af mandkøn hos jer skal omskæres.

1 Mosebog 17,11. I skal lade jeres forhud omskære, og det skal være tegn på pagten mellem mig og jer.

1 Mosebog 17,12. Otte dage gammel skal hver dreng hos jer omskæres, slægt efter slægt. Det gælder såvel den træl, der er født i dit hus, som enhver fremmed, du har købt, og som ikke hører til din slægt.

1 Mosebog 17,13. Både den, der er født i dit hus, og den, du har købt, skal omskæres. Sådan skal I bære min pagt på kroppen som en evig pagt.

1 Mosebog 17,14. Men en uomskåret mand, en hvis forhud ikke er omskåret, skal udryddes fra sit folk. Han har brudt min pagt.”

Kilde: Biblen

Som den skarpe læser straks bemærker, så er vi ophørt med at have trælle/slaver, – og ingen bliver udryddet, for ikke at være blevet kønslemlæstet.

Alt i alt, vil nok ikke være forkert at påstå, at Bent Lexners argument må anses for, at være en smule tyndt.

Bent Lexner, nævner det har foregået i omkring 4.000 år. og det er et rituelt indgreb samt, at det er også et identitet indgreb.

Bent Lexner, fortæller herefter lidt om det historiske forløb og vender tilbage identiten.
– Identitet, anvendes i dagligsproget om de træk ved en person, der tilsammen kendetegner eller afgrænser personen som forskellig fra andre.

I denne betydning svarer begrebet på mange måder til ‘personlighed’ og ‘karakter’.
Kilde: Gyldendal.

– Se også: wikipedia

Men se videoen herover.

For yderlig læsning.

DFer Marie Krarup om kønslemlæstelse af piger

DF-tanker vækker harme på Facebook

Skal danske børn kønslemlæstes?

Læge beskylder overrabbiner Bent Lexner for at forårsage skader