Den 7. miljøhandlingsplan

Den 7. miljøhandlingsplan
I Miljøudvalget tirsdag diskuterer Margrete Parlamentets midtvejsstatus på den 7. miljøhandlingsplan som sætter rammerne for EU’s miljølovgivning. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Rapporter viser at det bliver svært at opnå biodiversitetsmålene for 2020, at EU’s landbrugspolitik modarbejder miljø- og klimamål og at EU ikke har formået at tilpasse sin økonomiske vækst til klodens bæreevne – sagt på en anden måde: at vi stadig har et stort overforbrug af ressourcer.

Det er tydeligt at selvom EU ofte sætter nogle gode rammer for miljølovgivning, er der stadig store huller i indsatsen.

EU skal holde sine løfter og være frontkæmper på miljø og klima, og det kræver både at Kommissionen, Parlamentet og Rådet laver ambitiøs lovgivning, men også at medlemslandene implementerer lovgivningen ordentligt hvilket er Kommissionens vigtige opgave at sikre.

Det koster på troværdigheden når der ikke leveres på konkrete målsætninger.
Margrete er de Grønnes forhandler på Parlamentets statusrapport.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her