SF: Der skal skabes nye jobs i Skive

Regionens vækstforum skal mobiliseres.
Flextronics lukning presser arbejdsmarkedet omkring Skive endnu mere.

Regeringens svar gennem Inge Støjberg er, gennem beskæftigelsesinitiativer at forsøge at formidle de afskedigede ud til jobs – der ikke er i området.

SF vil gå mere aktivt til værks.
Vi vil skabe nye jobs i området.
Skriver SF i sin pressemeddelelse
–og forsætter
Dels vil vores vækstpakke med fremrykkede investeringer skabe arbejdspladser, dels vi øge produktiviteten på de eksisterende virksomheder gennem mulighed for straksafskrivninger af investeringer i produktionsapparatet, dels vil vi stille særlig kapital til rådighed for gode forretningsplaner i udkantsområderne, og endelig vil vi satse på at udvikle nye erhvervsmæssige styrkepositioner i området i samarbejde med de regionale aktører, der er samlet i regionens vækstforum.

SFs vækstordfører Steen Gade siger
– Vi kan fra Christiansborg udstikke de overordnede retningslinier for udviklingen, men vi kan ikke afgøre, hvad der skal til for at udvikle erhvervslivet i alle dele af Danmark. Derfor er det godt, at der i regi af regionerne er partnerskaber samlet i vækstfora, der kan komme med konkrete forslag.

-Jeg ved, at regionen i samarbejde med kommunen i forbindelse med lukningen af Ericsson Diax i Struer etablerede en Business Park, så nogle af de afskedigede kunne starte egen virksomhed op.

Det har givet 30 nye virksomheder i området med næsten 100 ansatte.

Det samme kunne man vel tænke sig i Skive-området.
Derudover kunne regionens vækstforum igangsætte en indsats, hvor de gennem rådgivning søger at øge eksportindsatsen i de eksisterende virksomheder.

Steen Gade har i dag kontaktet formanden for Vækstforum for region Midtjylland, Bent Hansen og bedt vækstforum gå ind i sagen.

Steen Gade har også bedt om, at sagen bliver sat på dagsordenen til det kommende møde mellem region Midtjylland og regionens folketingsmedlemmer mandag d. 29. August.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF her