Det skete der – Hormonforstyrrende stoffer

020920132150

Det skete der – Hormonforstyrrende stoffer
Kommissionen har ikke levet op til sin forpligtelse om at fremlægge en definition på hormonforstyrrende stoffer i 2013 så en udfasning kunne komme i gang. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
090220160756
Sundhedskommissær Vytenis Andriukaitis var i Parlamentet tirsdag 2. februar for at forsvare Kommissionens traktatbrud og tilsidesættelse af EU-domstolens afgørelse om at Kommissionen havde ageret lovstridigt.

Kommissionen bøjede sig i 2013 for den reaktionære del af kemikalieindustriens ønske og fedter stadig rundt i en irrelevant socialøkonomisk analyse som ingenting har med stoffernes skader på sundheden at gøre.

I øvrigt indgår de økonomiske følger af disse skader ikke i deres analyser,
kun industriens omkostning ved at udskifte/udfase disse stoffer.

Kommissæren fik massiv kritik tirsdag aften fra alle politiske grupper i Parlamentet, men lovede kun at holde Parlamentet løbende orienteret om udviklingen.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her