Diesel-Gate på dagsordenen i PETI

Diesel-Gate på dagsordenen i PETI
Tirsdag mødes også Udvalget for Andragender (eller altså udvalget for borgerklager).

På dagsordenen er b.la. to klager over Dieselgate. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Den ene drejer sig om bilproducenternes tilladelse til at have forskellige udslip målt på fabrikken og på vejen.

Sagen er blevet dækket af EU’s Real Driving Emissions Scheme som har sat sig som mål at få nedbragt forskellen på de to målinger til maksimalt 50 % i 2020.

Den anden klage er over EU institutionernes svagheder når det kommer til at måle det samlede udslip fra biler, kontrollen med bilfabrikanterne er ganske enkelt for ringe.

De Grønne vil prøve at holde sagen åben eftersom kommissionen endnu ikke har svaret udvalget.

Udvalget for Andragender er den enkelte borgers, borgergruppes, virksomheds, forenings eller organisations mulighed for at få Europaparlamentarikerne direkte i tale og kan både handle om private eller offentlige sager hvor EUs love overtrædes af myndighederne.

Retten til at indgive et andragende har altid været i EUs traktater, nu Lissabon-traktaten, og gælder alle der bor i EU også dem der ikke har statsborgerskab.

Det er i sandhed det borgernære udvalg, og det er virkelig ærgerligt at det er næsten ukendt i Danmark.

For yderlig læsning

Udvalget for borgerklager
 
/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her