Drømmer du om 30 timers arbejdsuge?

Drømmer du om 30 timers arbejdsuge?
Livet er andet og mere end arbejde. Livet er også tid til familie, venner og fritidsinteresser. Men mange oplever et mere og mere krævende arbejdsliv. Flere går ned med stress, og en del har svært ved at få arbejdet til at hænge sammen med familielivet.
Samtidig er 170.000 raske mennesker arbejdsløse.

Det er alt sammen udfordringer, vi ikke kan klare hver især. Der er brug for et fælles svar, en forandring af vores samfund.

En del af løsningen er, at vi sætter arbejdstiden ned og deler arbejdet. I de kommende dage præsenterer vi i Enhedslisten derfor et oplæg, der skal sætte gang i debatten om en 30 timers arbejdsuge. Blandt andet fremlægger vi en økonomisk model, der viser, at det kan lade sig gøre at indfase 30 timers arbejdsuge i Danmark – uden at samfundet bliver fattigere, med fuld løn- og personalekompensation og plads til fremgang i reallønnen.

Vi mener, at kortere arbejdstid vil skabe stor værdi for samfundet, blandt andet i form af mindre nedslidning, færre udgifter til social- og sundhedsvæsen, større livskvalitet, mere ligestilling og større hensyn til klima og miljø.

Hvordan bliver et samfund med 30 timers arbejdsuge så virkelighed? Det er lige netop det, vi ønsker en åben debat om – i Enhedslisten, i befolkningen og i fagbevægelsen. For det er helt centralt for os, at arbejdstid er noget, der skal aftales gennem overenskomsterne og ikke i Folketinget.

Vores forslag er en begyndelse. Og så håber vi, at I vil være med til at tage debatten om, hvordan vi rykker samfundet i retning af en 30 timers arbejdsuge.

Med venlig hilsen
Pernille Skipper

enhedslisten.dk