En ambitiøst strategi for luftfarten

060920160358

En ambitiøst strategi for luftfarten
Torsdag d. 29. september stemmer Miljøudvalget om EU’s luftfartstrategi. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Der er flere grunde: Vi oplever grov social dumping,
Ryan Air er ikke alene her. Det skal der gøres noget ved.

Men flysektoren er også en stor trussel for klimaet, og det er ikke hidtil blevet taget tilstrækkeligt alvorligt Udledningerne af drivhusgasser fra luftfarten stiger og stiger.

Hvis sektoren var et land, ville den ligge som nr. 7 i verden over de største CO2-syndere (lige mellem Tyskland og Sydkorea).

Helt tilbage Da Kyoto-protokollen blev vedtaget i 1997, fik ICAO, den internationale sammenslutning, ansvaret for at reducere drivhusgasudledningerne fra, men ICAO har svigtet totalt

De fleste kræfter er brugt på at lobbye for at der ingen krav skulle være.
Nu skal EU går foran og stille krav til flysektoren i (og ind og ud af) Europa – gerne i et bilateralt samarbejde med USA.

For yderlig læsning.

Parlamentets Miljøudvalg
 
Se seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her