En lang og sej kamp for at få ret

En lang og sej kamp for at få ret
Både det kommunale Jobcenter og Beskæftigelses-ankenævnet handlede forkert.

Det siger Ankestyrelsen –den højeste myndighed i den slags sager
–om en sag, hvor kommunen stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt svendborgensisk metalarbejder, Michael Nord.

Afgørelsen i Ankestyrelsen gavner ikke blot Michael Nord.
Det er nemlig en principiel afgørelse, som får betydning i andre lignende sager.

Ankestyrelsen tager kun sager –der har været behandlet i Beskæftigelsesankenævnet –hvis de er principielle.

Michael Nord var desperat, da det kommunale Jobcenter for et år siden pr. brev meddelte ham, at der fem dage senere ville blive lukket for kassen – han ville ikke længere kunne få sygedagpenge.

I efteråret 2009 kom han i arbejdsprøvning –men gik ned på det Ny Danmarksrekord til Guinnes Rekordbog 2010