Er forbud mod glyphosat mulig?

020920132150

Er forbud mod glyphosat mulig?
Tirsdag den 21. marts stemmer Parlamentets miljøudvalg om en protest mod godkendelse af sprøjtegiften glyphosat – også kendt som RoundUp. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Kommissionen har givet deres tilladelse til at stoffet kan anvendes helt frem til 2031, dette på trods af at Verdenssundhedorganisationen, WHO, efter en stor gennemgang af al research på området har peget på at glyphosat muligvis er kræftfremkaldende for mennesker.

Det er nu medlemsstaterne der endeligt skal godkende beslutningen.

Cirka halvdelen af regeringerne er imidlertid kommet i tvivl og undlod for et par uger siden at stemme om godkendelsen af stoffet, så beslutningen er udskudt.

Hos De Grønne håber vi at ventetiden kommer tvivlen til gode, og forhåbentligt kan der nås bred opbakning i parlamentet til at sende et kraftigt signal til EU’s regeringer om at droppe denne gambling med vores sundhed.

Se grundene til at forbyde glyphosat her

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her