Et socialt Europa?


 
Et socialt Europa?
I sidste uge offentliggjorde Kommissionen sit forslag til en social dimension af EU’s politik. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Forslaget består af 20 principper der beskrives nærmere i de mere end 700 siders tekst.

Et af de forslag der har fået mest omtale, er forslaget til et direktiv om balance imellem arbejds- og privatliv. Her stilles der for eksempel forslag til en øremærket forældreorlov til mænd.

I Danmark er det forslag ikke blevet vel modtaget hverken af arbejdsgiverne, regeringen eller socialdemokraterne. Men forslaget fremmer ligestilling på arbejdsmarkedet og i familien.

Det sikrer mændene mulighed for at få tid derhjemme med børnene uanset kulturen på arbejdspladsen, og det beskytter kvinderne mod at blive fravalgt af potentielle arbejdsgivere fordi der er større sandsynlighed for at de tager forældreorloven end at fædrene gør det.

I Danmark er der stor nervøsitet for om EU vil ændre ved vores arbejdsmarkedsmodel man begynder at stille forslag om sikring af løn- og arbejdsvilkår. Det på trods af gentagne forsikringer fra EU om ikke at vil ændre på den velfungerende danske arbejdsmarkedsmodel.

Tværtimod er der netop stor respekt om den danske måde vi har indrettet os på med forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter Den er svær at kopiere for de andre, simpelthen fordi deres fagforeninger er for svage med for spinkel repræsentation.

Lidt anderledes med vores velfærdsmodel generelt som godt kan fungere som inspiration til hvordan det er muligt at sikre velstand, ordentlige arbejdsvilkår og et socialt sikkerhedsnet.

Hvis såvel løn- som tryghedsniveauet sikres i andre europæiske lande, får vi det bedste værn mod social dumping. Udover at det er godt for dem.

Men det er vigtigt at fastholde at vi i Danmark kan kræve at alle, også dem fra andre EU-lande, skal arbejde efter danske overenskomster.

Hvis det er vanskeligt er få respekteret, skyldes det ikke EU-lovgivning, men svag eller ingen håndhævelse i Danmark.

Kampen skal altså stå hjemme, ikke i EU. Tænk om også EL fattede det – så kunne vi spares for meget vrøvl og samle os om det væsentlige.

For yderlig læsning
 
/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her