EU-krav til finanssektoren udskydes

EU-krav til finanssektoren udskydes
Efter den finansielle krise i EU har man forsøgt at stille flere krav til finanssektoren. EU’s regler om ‘finansielle instrumenter’ (MiFID) blev derfor i 2014 strammet op. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
De nye krav skal være med til at skabe gennemsigtighed i finanssektoren og forhindre markedsmisbrug.

Handel med værdipapirer må kun foregå gennem klassificerede forretningsmodeller og på registrerede børser.

Der stilles også særlige krav til højfrekvens-handel, og tilsynet er strammet op.

Kravene til finanssektoren skulle træde i kraft pr. januar 2017, men finanssektoren har i mellemtiden haft held til at få denne dato udskudt.

Finanssektoren mener at opgaven med at skabe gennemsigtighed er for kompleks og at det kræver længere tid at sætte strukturer op til at indsamle data om handel på det finansielle marked som ifølge de nye krav automatisk skal indsamles og rapporteres.

Tirsdag d. 7. juni har Europa-Parlamentet en stor debat om finanssektoren.
Der er flertal for at udskyde mange af kravene til årene 2019-2021, også selvom det vurderes at de nødvendige datastrukturer kan være klar i 2018.

Dette knæfald er ifølge Den Grønne Gruppe et alarmerende tegn på at det bliver svært at regulere den finansielle sektor.

For yderlig læsning.

Se seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her