EU må stå vagt om fundamentale værdier

EU må stå vagt om fundamentale værdier
Topmødet på Malta 3.februar viste EU’s bedste og dårligste sider. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Da regeringslederne mødtes fredag stod de sammen om at EU ikke er antiamerikansk uanset at Trump lige nu bryder med grundlæggende humanitære værdier ved fx at forsøge at nægte indrejse for mennesker fra udvalgte (muslimske) lande.

EU værner om menneskerettighederne ved, som en ven af USA, at påpege at de skal efterleves.

Men når regeringslederne samtidig indgik en aftale med Libyen om at holde flygtninge på vej til Europa i Libyen, klinger det hele noget hult.

Alle ved at flygtninge og migranter behandles umenneskeligt i Libyen.

Margretes Grønne Gruppe i Europa-Parlamentet er meget kritiske over for aftalen som ikke løser flygtningekrisen og som gør EU medskyldig i at hjælpeløse mennesker mishandles i libyske fængsler under kummerlige forhold.

Og at dramatisk mange fortsat vil drukne på Middelhavet i deres forsøg på at komme væk – aftalen fjerner på ingen måde ’kundegrundlaget’ for kyniske menneskesmuglere.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her