Europa lader op til vigtigt topmøde

Der er en sidste opgave tilbage for det danske formandskab: EU-topmødet på torsdag og fredag.

Forventningen er, at stats- og regeringscheferne når til enighed om en vækstplan, der kan skabe europæiske job. Skriver SF i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter
Når de europæiske toppolitikere fredag tager hjem til hver deres del af Europa efter topmødet i Bruxelles, vil EU have fået en ny vækstplan.

Det eksakte indhold er endnu til forhandling, men vi kender allerede en del af det: De ubrugte strukturfondsmidler for perioden 2007-2013 fremrykkes til investeringer nu og her.

Den Europæiske Investeringsbank, der låner ud til projekter i infrastruktur og erhvervsprojekter, får en ekstra kapitalindsprøjtning.

Og der sættes gang i et pilotprojekt om såkaldte projektobligationer.

Derudover vil blandt andet den franske præsident Francios Hollande forsøge at få tilført en række andre initiativer.

Vi glæder os over, at der nu bliver taget et klart initiativ for at få skabt vækst i Europa.

Men det er endnu for tidligt at tage glæderne på forskud.

Den europæiske økonomi er svækket.
Derfor er det ikke nok med små skridt i retning af små forbedringer.

Vi har brug en ambitiøs vækstplan, der kan vende udviklingen, så vi kan få skabt vækst og arbejdspladser.

Udover vækstplanen vil der på topmødet blive taget hul på en række meget principielle diskussioner om blandt andet euroobligationer, om muligheden for at Eurozonens redningsfond kan bruges til at hjælpe nødstedte banker, og om etableringen af en bankunion med fælles tilsyn og fælles regler for håndtering af bankkrak mv.

Alt sammen vigtige initiativer, som er nødvendige, hvis Europa skal igennem krisen – og hvis vi skal ruste os mod fremtidige kriser.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her