Europæisk banktilsyn lige om hjørnet

171220122040

De 27 økonomi- og finansministre blev i sidste uge enige om en aftale for et nyt europæisk banktilsyn. Skriver SF i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter
Nu skal tilsynet forhandles på plads med Europa-Parlamentet.

Det kan blive afgørende for dansk deltagelse.
Efter et marathonmøde onsdag aften og nat blev EU-landene enige om, hvordan et nyt banktilsyn for Europa skal se ud.

Tyskland fik gennemtrumfet, at de nationale tilsyn fortsat vil stå for det daglige tilsyn med alle banker, undtagen de allerstørste.

Det nye tilsynsråd kommer kun til at have direkte tilsyn med de 150 største af eurozonens 6000 banker.

Omvendt fik ikke-eurolande, herunder Danmark, sikret bedre rettigheder i et tilsyn, der ellers stiller eurolandene bedre, blandt andet fordi det er underlagt Den Europæiske Centralbank, der ledes af Styrelsesråd, hvor kun eurolandene er repræsenteret.

Finansministrene blev fx enige om en såkaldt “nødbremse” for ikke-eurolande, der vælger at deltage.

Den vil betyde, at det er muligt at nægte at følge en beslutning truffet i Styrelsesrådet.

I morgen begynder forhandlingerne med Europa-Parlamentet, inden tilsynet kan træde i kraft.

Det endelige udfald af dem kan blive helt afgørende for, om Danmark skal tiltræde tilsynet.

Det vil formentlig styrke tilliden til de danske banker, hvis vi er med.

Men afgørelsen afhænger dog i høj grad af, om der bliver ordentlige forhold for lande uden for eurozonen.

Banktilsynet er en af tre dele i den europæiske bankunion.
Tidligere har Kommissionen stillet forslag til en fælleseuropæisk indskydergaranti, hvor landene forpligter sig til at låne til hinanden, hvis det bliver nødvendigt, når en bank går konkurs.

Forslaget lægger også op til at indføre fælles regler for afvikling eller genoprejsning af banker, der balancerer på randen af konkurs.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF

Se den Grønne gruppe i parlamentet her