Europagt – SF kræver håndfaste garantier

Lad os starte med at slå fast, SF stemmer ikke for dansk tilslutning til europagten, hvis det på nogen måde anfægter vores forbehold, Folketingets suveræne ret til at vedtage finansloven, den danske model på arbejdsmarkedet eller vores pensionsordninger. Skriver SF i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter
Derfor møder vi op til forhandlingerne med regeringen med det formål, at få nogle håndfaste garantier for, at dansk tilslutning til europagten ikke får konsekvenser for de nævnte områder.

Danmark har en klar interesse i at medvirke til at skabe et mere konkurrencedygtigt Europa med høj beskæftigelse, sunde offentlige finanser og et stabilt finansielt system.

Det er dog lige så afgørende, at Danmark har frihed til at føre den økonomiske politik et flertal i Folketinget ønsker, så længe den er økonomisk forsvarlig, påpeger SFs gruppeformand Ole Sohn.

SF vil granske det konkrete indhold af pagten og se hvor langt vi kan komme med en fælles forståelse med regeringen inden vi gør vores stilling op.

Det er også vigtigt i denne sag at huske på, at Lars Løkke Rasmussen var villig til ukritisk at acceptere det oprindelige forslag fra den tyske kansler Angela Merkel.

Det var et klart angreb på den danske model og vores velfærdssystem med en klar opfordring til afskaffelse af pensioner og nedjustering af lønninger.

Det er selvsagt uspiseligt.
Derfor gik vi ind i forhandlingerne med regeringen, for netop at rette op på disse ting og i stedet sætte fokus på vækst og jobskabelse, slutter SFs EU-ordfører Pia Olsen Dyhr.

Europagten skal vedtages på EU-topmødet d. 24-25. marts 2011 og regeringen skal have sit mandat d. 22. marts i Europaudvalget.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her