EU’s klimapolitik efter Paris

EU’s klimapolitik efter Paris
Tirsdag d. 19. april kommer EU’s Klima- og Energi-Kommissær, Miguel Arias Cañete, til Europa-Parlamentets miljøudvalg til en drøftelse af EU’s klimapolitik efter Paris-aftalen. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
EU-Kommissionen har for nyligt åbnet op for at vi kan hæve ambitionerne for EU’s 2030 klimamål – og det er helt nødvendigt hvis EU skal leve op til sine forpligtelser under den internationale klimaaftale.

EU vil i 2020 have reduceret sit CO2-udslip med 28 pct. – langt over målet – og det er derfor uambitiøst med en målsætning for 2030 om at nå 40 pct. CO2-reduction.

Dette mål nås uden at vi foretager os videre.
Men ikke kun det overordnede klimamål er der strid om, også “byrdefordelingen” mellem landene skal diskuteres med kommissæren.

Mange medlemslande er helt reaktive og vil forhandle deres andel ned.
Endeligt skal mødet bruges til at tale om den store udfordring vi har i forhold til biomasse.

Mange EU-landes handlingsplaner for vedvarende energi afhænger af biomasse, og det er langt fra en bæredygtig strategi.

EU er nødt til at have bæredygtighedskriterier for biomassen for at sikre at efterspørgslen efter biomasse ikke blot resulterer i at vi tager jord fra madproduktion eller fældning af regnskov (den såkaldt ILUC-effekt).

Klimaregnskabet med biobrændsel i transportsektoren ser heller ikke kønt ud.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Se Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed