Fagbevægelsen: Fredag d. 13. forliget!

Regeringens efterlønsreform rammer både hårdt og uretfærdigt og skal aldrig føres ud i livet

Det mener store dele af fagbevægelsen, som har omdøbt aftalen til fredag den 13.-forliget.

Formanden for Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, Ole Wehlast, er meget bekymret på sine medlemmers vegne.

-Det er en katastrofe for vores medlemmer, og vi ser det som en reel afskaffelse af efterlønnen, siger han til TV 2 News
//nyhederne.tv2.dk /article.php/id-39847700:efterlønsnsaftale-er-en-katastrofe.html

I FOA – Fag og Arbejde – vil man kæmpe for at få medlemmer og andre vælgere til at stemme mod den nuværende regering.

-Det her kan kun ændres, hvis vælgerne markerer ved folketingsvalget, at det er de simpelthen ikke enige i, siger formand Dennis Christensen.

Hvor mange penge kan samfundet kan spare ved at afskaffe efterlønsordningen?

18, 24 – ja helt op til 37 milliarder kroner har været nævnt.
Men realiteten er, at de mange milliarder er fugle på taget.

Lykkes det ikke at skaffe job til de mange ekstra hænder, vil det som udgangspunkt koste det offentlige ikke mindre end 8,5 milliarder kroner om året.

Det viser en beregning, som økonom, cand.scient.adm. Henrik Herløv Lund har offentliggjort i det økonomiske nyhedsbrev Kritiske Analyser.

-Sagen er, at det i en årrække ikke vil give nogen som helst besparelse, men tværtimod koste penge, mange penge, at afskaffe efterlønnen.

Det skyldes, at udgifterne til bl.a. dagpenge og førtidspension langt vil overstige besparelsen ved at afskaffe efterlønnen, siger Henrik Herløv Lund.

Henrik Herløv Lunds regnestykke er lige til. Han tager udgangspunkt i de økonomiske vismænds antagelse om, at 20 procent af efterlønnerne vil havne i fleksjob eller på førtidspension.

Det vil koste samfundet 5 milliarder kroner om året.
Resten, 110.000 personer, skal have udbetalt dagpenge.

-Da der i forvejen er 170.000 ledige, vil de enten selv blive arbejdsløse, eller de vil forhindre andre i at få de job, de i givet fald bliver ansat i, siger Henrik Herløv Lund.

Det vil i sig selv koste 21,5 milliarder kroner.
Dertil kommer udgifter til aktivering og bortfald af egenbetaling til efterlønsordningen.

Når alle plusser og minusser er lagt sammen, giver det et underskud for statskassen på 8,5 milliarder kroner.

-Det er unægtelig et andet indtryk, end regeringen prøver at give befolkningen,” siger Henrik Herløv Lund. Ifølge Søndagsavisen

Reference
//Søndagsavisen.dk
//nyhederne.tv2.dk/
//henrikherloevlund.dk
//FOA – Fag og Arbejde – Fagbevægelsen

For yderlig læsning

Ekstrabladet: Pia Kjærsgaard fuld af løgn