Forbedrede flypassagerrettigheder i EU

020920132150
Stort grønt fingeraftryk på forbedrede flypassagerrettigheder i EU

Et klart flertal i Europa-Parlamentet på 580 stemmer for har vedtaget en lang række forbedringer af flypassagerers rettigheder når de rejser i EU. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Margrete Auken, MEP for SF, er glad for at flypassagererne nu får styrket deres rettigheder.

“Vi flyver mere og mere på tværs af landegrænserne – nu har vi brug for at vores rettigheder bliver anerkendt også i udlandet.

Hidtil har en række luftfartsselskaber udnyttet huller i lovgivningen til at nægte strandede flypassagerer deres ret til kontant kompensation, men i dag har parlamentet klart meldt ud at de europæiske flypassagerers rettigheder kommer først,” siger Margrete Auken.

Dagens resultat er blevet til efter lange forhandlinger i parlamentet.

Den grønne gruppe i Parlamentet har bidraget til en lang række forbedringer så flypassagererne nu får mere klarhed om deres rettigheders rækkevidde.

“Vi Grønne i parlamentet har vundet en række vigtige sejre for de europæiske flypassagerer.

For det første kan luftfartselskaberne nu ikke længere kunne snige sig uden om at give passagererne kompensation hvis manglende vedligeholdelse af fly medfører aflyste eller forsinkede afgange.

Tidligere kunne de bare sige at der var tekniske problemer og så ellers ikke foretage sig noget, men det gør vi nu op med.

For det andet er der en række tiltag der skal forbedre håndhævelsen af flypassagerernes rettigheder gennem uafhængige mæglingsorganer så de ikke taler for døve ører når de indsender klager og beder om dispensation,” siger Margrete Auken.

Efter afstemningen i dag skal flypassagerernes nye rettigheder nu forhandles med Ministerrådet før de kan blive endeligt godkendt.

For yderlig læsning.

//elections2014.eu/da/top-stories/content/20140205TST34922/html/Læs-mere-om-dine-rettigheder-som-rejsende” Rettigheder for flypasssagerer Kend din ret som flypassager
 
sf.dk/seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her