Højrefløjens udvanding af Parisaftalen

Højrefløjens udvanding af Parisaftalen
Onsdag diskuterer Parlamentet byers og regioners rolle i gennemførelsen af målene fra Parisaftalen. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Det oprindelige tekstudkast herom var rigtig godt, men det var fra alle sider erkendt at det stadigvæk ikke er tilstrækkeligt.

Alligevel er højrefløjen lykkedes med at udvande teksten da den var til afstemning i regionsudvalget.

På gruppemøderne forud for afstemningen skal vi i de Grønne tage stilling til hvordan vi nu skal stemme.

Spørgsmålet er om det er her vi skal gøre det klart at teksten simpelthen er for tynd til at stemme for.

Naturen er jo ikke en forhandlingspartner – vi skal levere hvad der kræves af os.
Men der er mange ændringsforslag så det kan gå begge veje.

For yderlig læsning

Ensartet energipolitik i hele EU
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her