Holistisk flygtningeløsning

020920132150

Holistisk flygtningeløsning
Som modsvar på Kommissionens mange lovforslag og Rådets (regeringernes) handlingslammelse overfor flygtningekrisen, har Parlamentet skrevet sin egen rapport om hvad EU og EU-landene skal gøre. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Rapporten er til afstemning tirsdag den 12. april.

EU’s traktatgrundlag bygger på solidaritet.
Det gælder både overfor flygtninge samt overfor de EU-lande der lige nu er ved at segne under tilstrømningen af flygtninge, herunder Italien og især Grækenland.

Der skal der sættes hurtigt ind nu. De Grønne er i store træk tilfredse med rapporten.

EU-landenes aftale med Tyrkiet om at Tyrkiet tager en stor del af de flygtninge tilbage som kommer til EU gennem landet, skal også debatteres.

Denne aftale er ikke fælles EU-lovgivning, men mellemstatslig – dvs. en aftale hvor det alene er regeringerne, og hvor Parlamentets demokratiske kontrol ikke inddrages i modsætning til de beslutninger der træffes i EU’s fælles lovgivningsproces.

Det sker onsdag den 13. april.
Aftalen som er et lille skridt i retning af at finde en fælles løsning for flygtningekrisen har mange mangler og kan især blive meget problematisk for flygtningenes menneskerettigheder.

LÆS MERE HER

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her