Holland overtager EU-formadsskabet

020920132150

Holland overtager EU-formadsskabet
EU-formandsskabet skifter som bekendt hvert halve år, og nu er det Holland der har taget over. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Den hollandske regering har planlagt et program i samarbejde med de næste to formandsskabsindehavere, Slovakiet og Malta, som beskriver topprioriteterne frem til sommeren 2017.

Her står flygtningesituationen øverst, og det er de tre regeringers målsætning først og fremmest at styrke EU’s eksterne grænser, men også at begynde udviklingen af et fælles europæisk asylsystem, en fordelingsnøgle som skal omfordele flygtninge mellem EU-landene, samt at finde procedurer for genbosættelse og returnering af flygtninge til hjemlandene.

På handelsområdet vil de tre regeringer bl.a. arbejde for en hurtig vedtagelse af handelsaftalen med USA, TTIP, hvilket er foruroligende.

Her vil Den Grønne Gruppe gøre alt for at aftalen ikke bliver hastet igennem.

På energiområdet prioriteter formandskabet energi-infrastruktur og energieffektivitet højt.

Og det er umiddelbart lovende at man vil sikre en grunddig opfølgning af klimatopmødet i Paris og fortsætte arbejdet med at få reformeret EU’s CO2-kvotesystem.

Så er der kun tilbage at presse på for at det bliver ambitiøst nok.

For yderlig læsning.
 
Formandskab i EU går til Holland
 
Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her